AMPLIACIÓ TANATORI

Descripción breve:
any 2013 ampliació tanatori usos d’atenció al públic 507,00m2 2 PLANTES semi soterrades arquitectura bioclimàtica

L’edifici es presenta com una continuació i finalització del tanatori ja existent, per tant se’n manté la mateixa estètica i concepte.

Des de la plaça, l’impacte de l’edifici amb l’entorn és nul ja que no es veu. Està soterrat i passa a formar part del mateix turó i la plataforma de la plaça.

Des de la carretera, en canvi es percep l’edifici semi soterrat.

L’edifici s’implanta en el terreny seguint uns conceptes de caire topogràfic que permeten aprofitar certs valors climàtics com ara l’aprofitament de la inèrcia tèrmica del terreny a l’hora de soterrar-lo, captar la màxima escalfor amb la llum solar i mantenir-la amb un suport elèctric.

Els voladius són bon protectors del sol d’estiu i alhora no impedeixen l’asolellament a l’hivern. Alhora, mitjançant les grans superfícies vidriades s’aconsegueix un efecte hivernacle que en permet treure un millor rendiment a la radiació solar.

L’edifici s’organitza en dues plantes. La planta baixa se situa a la mateixa cota que la de l’edifici existent situant en ella les oficines d’atenció al públic. La planta soterrani, dedicada a les zones de treball inten té accés a un jardí que capta la llum.