CENTRE MÈDIC

Descripción breve:
Any 2011 Ús sanitari - assistencial 277.20 m2 de parcel·la 6 PLANTES 1 planta soterrani + planta baixa +4 superficie construida total de 1661,00m2 .

El projecte consisteix en un centre mèdic situat al carrer dels Arbres cantonada ab la plaça Rector Rife.

La parcel.la urbana té forma trapezoïdal amb una cantonada corbada i una superficie aproximada de 277.20 m2. Presenta un lleuger desnivell per la part de la Plaça Rector Rifé.

El solar llinda amb finques veïnes constrüides.

L’edifici té un total de 6 plantes, en les quals la distribució funcional preveu que els espais dedicats a consulta mèdica es distribueixin al llarg d’un passadís central que segueix la forma del solar per la seva part mès ampla.

A l’interior del solar es reserva un pati per ventilacions de l’edifici; els serveis pel públic, els espais d’espera pels pacients i les arees de recepció general se situen a la cantonada.

La planta quarta queda endarrerida 3 metres respecte el pla de façana per afavorir la relació física amb els edificis veins. Les dues façanes de l’edifici presenten una composicio vertical mitjançant finestres d’alumini anoditzat.