CONNECTIVITAT

Descripción breve:
any 2013 Ús pàrking + accés PLATAFORMA MIRADOR 65 places noves ESCALES MECÀNIQUES D’ACCÉS

Dins la finca del tanatori de Badalona i en la seva part més baixa, s’ubica l’última zona d’aparcament creada per la demanda de més espai per aquest fi.

Se situa recorrent la carretera, a l’alçada de l’accés al tanatori. Dos trams d’escales mecàniques salven la gran diferència de cota entre l’espai d’aparcament i l’accés principal a l’edifici.tt

Donada la necessitat de places d’aparcament se’n creen de noves organitzaznt-les en diverses bosses. Per a realitzar-les no s’utilizen materials agressius i per tant es col·loca un paviment obert que es fusiona amb la naturalesa i que permet no perdre mai de vista l’entorn en el que se situa.

Les escales mecàniques es desenvolupen en dos trams i connecten la nova zona d’aparcament amb l’actual i l’accés a l’edifici.

Els dos trams d’escala es presenten com dos talls a la muntanya que s’adapten a la topografia del terreny, formant un espai que les uneix que alhora fa la funció de mirador cap a la vall.