EDIFICI D’HABITATGES BADALONA

Descripción breve:
Any 2003 habitatge plurifamiliar 4 habitatges 4 PLANTES superficie construida total de 414,94 m2 .

L’edifici està situat al barri del centre de Badalona en una parcel·la de forma ectangular, amb una amplada de 5,8m i una allargada de 25,5m.

El projecte intenta conservar en tot moment l’estètica de l’entorn i s’integra dins de la tipologia urbana del barri.

L’edifici consta de quatre habitatges, un per planta, situant la primera en planta baixa.

L’habitatge de planta baixa es forma per 3 habitacions i els corresponents a les altres plantes es formen per dues habitacions.

El nucli de comunicacions se situa a la part posterior de l’edifici, permetent alliberar la façana principal per dotar-la de la màxima expressivitat.

Els habitatges tenen llum natural que entra pels dos extrems.