EDIFICI D’HABITATGES BADALONA

Descripción breve:
any 2014 7 habitatges 278,00 m2 de parcel·la 5 PLANTES 1 soterrani + planta baixa +2 + sotacoberta superficie construida total de 795,85m2

L’Edifici d’habitatges plurifamiliars se situa al carrer Galileo de Badalona en una parcel·la de forma rectangular que té un desnivell de 3m respecte la rasant.

Està situat entre mitgeres i té un total de 5 plantes que contenen 7 habitatges.

En la planta baixa es troben situades tres vivendes que ventilen a 3 patis i formades també per un altell.

En les plantes pis es troben 4 habitatges més que, en el cas de planta segona disposen d’unes golfes.

La façana principal es projecta amb la voluntat d’integrar-se amb les edificacions veïnes. En la planta baixa de l’edifici es projecta un basament de pedra continu, en canvi les plantes superiors es tracten amb estuc de color beige. En la façana posterior l’acabat serà com la façana principal però sense sòcol.