EDIFICI D’HABITATGES FERRERIES

Descripción breve:
any 2004 habitatges 588 m2 de parcel·la 9 PLANTES 2 plantes soterrani + planta baixa +5 superficie construida total de 3465m2 .

En el poble de Ferreries, entre Maó i Ciutadella, donant façana a la carretera que les uneix, trobem aquest edifici entre mitgeres que dona resposta al caire del lloc, on es presenten edificis de gran envergadura i d’un fort caràcter comercial.

El solar on es desenvolupa té una forma rectangular i està entre mitgeres. Té façana i accés en els dos carrers que el defineixen, accedint als habitatges pel carrer posterior i a la planta comercial per la carretera principal.

El projecte és un edifici de 9 plantes, 2 de soterrani que estan destinades a aparcament, planta baixa comercial, 5 plantes pis i planta golfes.

Existeixen un total de 17 habitatges, 3 oficines i un gran local comercial.

L’interior de l’edifici acull dos patis molt amplis que voregen el nucli intern com les estances que ventilen al seu interior.

La façana és una explosió del seu propi ordre, on la perfecta retícula que organitza les seves obertures, en certs moments escapa i vola cap a l’exterior creant un joc de buits i plens que li atorguen singularitat al projecte