TANATORI D’ALELLA

Descripción breve:
any de projecte 2009 Ús de tanatori remodelació antic tanatori 1 PLANTA ESTRUCTURA METÀL·LICA UN SOL VOLUM 33,32m2 .

El tanatori d’Alella es troba adossat al cementiri i està format per un petit volum recobert de fusta que unifica ambdós espais.

El projecte consistia en la reforma i ampliació de l’antic tanatori d’Alella, amb la finalitat d’adequar-lo i dotar-lo d’una qualitat d’espai que en aquells moments era inexistent. Així dons, dins de les seves limitacions volumètriques i el seu estat, s’aconsegueix donar un nou aire formal i visual a l’antic tanatori.

Antigament el tanatori consistia en una petita edificació de 33.32 m2 amb una sala mortuòria i una sala d’estar molt ajustades.

La idea del projecte ha permés sanejar l‘edificació existent, ja que les parets de tancament presentaven esquerdes i humitats, aixecar l’alçada del forjat per així donar un volum amb millors proporcions i ampliar la zona d’estar mitjançant una estructura metàl·lica lleugera. Tot el projecte queda recobert per una pell de fusta que unifica els elements antics amb els nous i el fa funcionar com un únic i complert espai nou.