TANATORI DE PREMIÀ DE MAR

Descripción breve:
any 2013 Ús de tanatori adequació espai existent 1 PLANTA semisoterrani nou accés independent 754,31m2 repartits entre interior i exterior

El tanatori de Premià de Mar se situa dins de la residència geriàtrica de Can Amell.

El projecte consistia en l’adequació de l’espai existent que està situat en la planta soterrani de la residència i col·locar-hi l’ús de tanatori obert al públic. Per tant, es tracta d’un projecte que presenta especial atenció als nous espais, als acabats i a l’interiorisme.

El projecte consisteix en dos tipus d’actuació, una a l’exterior per permetre’n l’accés i una a l’interior, per adequar-ne l’espai al nou ús.

L’actuació a l’exterior resol l’entrada mitjançant una passera paral·lela a la façana que conclou en una escala i un ascensor. Aquests, permeten l’accés a la planta semi soterrani de la residència per tal de fer-lo independent.

En segon lloc, l’espai de la residència que es transforma en el tanatori es forma per dues sales de vetlla, una sala de tanatopràxia i un oratori que es relacionen mitjançant un espai de pas i d’estar. L’espai destinat a l’oratori s’obre a un pati interior a través d’un gran finestral dotant-lo d’una bona il·luminació i ventilació.